ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στα ειδοποιητήρια ύδρευσης του Δήμου μας που αφορούν το 4Ο τρίμηνο 2016, με ημερομηνία λήξης πληρωμής 31/03/2017 στο πεδίο προηγούμενες οφειλές, όπου αναγράφεται το συνολικό ποσό προηγούμενων οφειλών χωρίς τις προσαυξήσεις, στο συγκεκριμένο και μόνο πεδίο οι προηγούμενες οφειλές αναγράφονται λανθασμένα, λόγω δυσλειτουργίας του λογισμικού.

Περισσότερα...

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1 /2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για να δείτε αναλυτικά το απόσπασμα παρακαλώ πατήστε εδώ.

Vogue Αυστραλίας: Μήλος, το καλύτερο ελληνικό νησί για το 2017

Για να διαβασετε περισσότερα πατήστε εδώ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
Σύμφωνο των Δημάρχων Υπερ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας

Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 υπουργικής απόφασης: «Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014, ….» (ΑΔΑ: ΩΙ094653Π8-Υ5Ψ).

Για να διαβασετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, ώρα 9.00 π.μ.
για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου»

Περισσότερα...