Για ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 πατήστε εδώ

Για ΕΣΟΔΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 πατήστε εδώ

Για ΕΞΟΔΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 πατήστε εδώ

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικό αρχείο με την ανακεφαλαίωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων για το 2013 πατώντας εδώ.