13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 31.08.2017

13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 31.08.2017

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 31.07.2017

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 31.07.2017

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 25.07.2017

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 25.07.2017

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 14.07.2017

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 14.07.2017

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 25.06.2017

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 25.06.2017

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 21.06.2017

8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 21.06.2017

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συβουλίου της Μήλου την 28.04.2017

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 08.06.2017

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 08.06.2017

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 27.03.2017

4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 27.03.2017

Για πληροφορίες πατήστε εδώ

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 22.05.2017

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μήλου την 22.05.2017

Για πληροφορίες πατήστε εδώ