ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ αναφορικά με την προκήρυξη 1/2017 της ΔΗΚΕΔΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ. ΜΗΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

αναφορικά με την προκήρυξη 1/2017 της ΔΗΚΕΔΜ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ. ΜΗΛΟΥ

Μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες πατώντας εδώ.