ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας εδώ.