Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Μήλου: Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα» προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου  Μήλου:
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα»  προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α 24%)

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου  Μήλου:
Προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Βιομηχανικού δαπέδου στη χερσαία ζώνη λιμένα Αδάμαντα»  προϋπολογισμού μελέτης 84.320,00 ευρώ (με  Φ.Π.Α 24%)

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ