Δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Μήλου

Στις 02/06/2017 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή «Φυρλίγκου» δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Μήλου. Πρόκειται για μία μονάδα που αποτελείται από έναν δεματοποιητή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, μηχάνημα περιτύλιξης και υποστηρικτικές υποδομές. 

ΑΣΑ Δήμου Μήλου