ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ENHMEΡΩΣΗ

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά. Η προμήθεια αφορά σε είδη καθαριότητας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ.