ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Ύδρευση

Πέτρος Κυρίτσης

 

 

Ύδρευση

Μιχάλης Λιβάνιος

 

 

Οδηγός Αποχέτευσης

Γιάννης Βήχος

 

 

Υδραυλικός

Νίκος Μαυρογιάννης

 

 

Υδραυλικός

Θανάσης Μπακρής

 

 


Αρμοδιότητες τμήματος ύδρευσης:

-          Συνεχή και ομαλή λειτουργία υδροδότησης του νησιού

-          Σωστή λειτουργία του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος

-          Νέες συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

-          Κατασκευή έργων, μικροεπεκτάσεων, συνδέσεων και αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης

-          Συντήρηση και επισκευή βλαβών στο κεντρικό δίκτυο

-          Επιμέλεια τοποθέτησης υδρομέτρων, καταγραφή των ενδείξεων των υδροπαροχών και ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας

-          Λειτουργία, καθαρισμός και προστασία των υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων.

-          Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και χημικών υλών που απαιτούνται για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης

-          Συνεργασία με την υπηρεσία εσόδων για την έκδοση των δικαιωμάτων ύδρευσης / αποχέτευσης και την παροχή στοιχείων για τους νέους καταναλωτές.

-          Αποκομιδή λυμάτων