• Αδάμαντας (Στο container απορριμμάτων στο λιμάνι και στον ποταμό έναντι από Ατλάντικ δίπλα στους κάδους απορριμμάτων)
  • Τρυπητή (Στο πάρκινγκ, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων)
  • Πλάκα (Στο πάρκινγκ, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων)
  • Τριοβάσαλος (Στο πάρκινγκ, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων)
  • Πολλώνια (Στο πάρκινγκ, δίπλα στους κάδους απορριμμάτων)

 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας