Δήμος Μήλου

Σας παρακαλούμε όπως την 01η του μήνα IOYΛIOY 2014, ημέρα της εβδομάδας  ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00, προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 στο Δημαρχιακό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να έχετε πρόσβασεις στις διακηρύξεις για δημοπρασίες των παρακάτω παραλιών

 

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Ανατολικό Τμήμα Αναλυτικα

------------------------------------------------------------

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Περίληψη

Παλαιοχώρι Κεντρικό Τμήμα Αναλυτικά

------------------------------------------------------------

Φυροπόταμος Περίληψη

Φυροπόταμος Αναλυτικά

 

Παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους ώστε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία

Περίληψη δημοπρασίας Φυριπλάκας

Διακήρυξη δημοπρασίας Φυριπλάκας

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Κεντρικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Δυτικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αγ. Κυριακή Ανατολικό Τμήμα

------------------

Περίληψη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

Διακήρυξη δημοπρασίας Αχιβαδόλιμνη Ανατολικό Τμήμα

------------------

 
 
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου ενημερώνει, ότι σε εφαρμογή του άρθρου 51 
 
του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α ́) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
 
Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων 
 
οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
 
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14.04.2014) 
 
συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 
 
τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες.
 
Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει ότι θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Δημοπράτησης για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 534.876,80 €Â συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Περίοδος διαβούλευσης:  

Από 13-06-2014 έως 27-06-2014

Στοιχεία Επικοινωνίας:   

Δήμος Μήλου

Τεχνική Υπηρεσία

(Τασιόπουλος Μ – Ζαγουρής Δ)

 

Τηλέφωνο:

22873-60110

Φαξ:                               

22870-21368

 

Τις όποιες παρατηρήσεις και σχόλια σας για τη διαβούλευση, 
παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά τεύχη πατώντας εδώ(δεματοποίηση) και εδώ(κομποστοποίηση)

Για να δείτε τα αποτέλεσματα των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στις 4/6/14 στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης του δήμου μας  και των υγρών αποβλήτων της μονάδας αφαλάτωσης, παρακαλώ πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Πίνακας 3

Πίνακας 4

Πίνακας 5

Πίνακας 6

Πίνακας 7

 

Ο ιατρικός σας φάκελος