Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 11η του μηνός Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Μήλου.

Περισσότερα...

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Μήλου σας ενημερώνει για τη την ανάθεση της εργασίας TAΦΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ του Δήμου Μήλου με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης έως 15.000,00 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά έως την Πέμπτη 03/04/2014 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες λεπτομέρεις μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο από εδώ

Ο ∆ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων 
υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2014 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να 
προσκοµίσουν την οικονοµική τους προσφορά. Η προµήθεια αφορά σε αναλώσιµα υλικά 
µηχανογράφησης για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Μήλου. 
 
Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένοι και θα υποβληθούν στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου Μήλου έως την Tρίτη 18/03/2014 και ώρα 13:30. 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε την ενημέρωση πατώντας εδώ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΔΩ.

Περισσότερα...

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2012 (επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας).                                                                                                                                                           

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βαμβακάρη Σοφία

Ο ιατρικός σας φάκελος