Δήμος Μήλου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Μήλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ανάθεση της εργασίας ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ για το έτος 2015 του Δήμου Μήλου με απ΄ ευθείας ανάθεση με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης (3.499,35 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Οι φάκελοι της οικονομικής  πρότασης πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Παρασκευή 27/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - EKΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια σκυροδέματος για την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση για το κόστος της προμήθειας.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 05.000,00 € με το Φ.Π.Α.

 

Οι οικονομικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Μήλου έως την Παρασκευή 20/03/2015 και ώρα 10:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μήλου. 

Για την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2015 και παρακαλούνται και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 4.000,00€ με το Φ.Π.Α.

 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια σάκων απορριμμάτων για το έτος 2015 και παρακαλούνται και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 2.000,00€ με το Φ.Π.Α.

 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών ελαιοχρωματιστή για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση.

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 3.000,00€ με το Φ.Π.Α.

 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε την αναλυτική ενημερωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

ENHMEΡΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Μήλου θα προβεί στην ανάθεση της εργασίας ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση στο Δήμο Μήλου  έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο ιατρικός σας φάκελος