Δήμος Μήλου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση έως την Τρίτη 19/05/2015 και ώρα 13:30. Οι προτάσεις μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , είτε στο φαξ με αριθμό 2287023374 είτε στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μήλου.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ανακοίνωση πατήστε εδώ. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ENHMEΡΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Μήλου θα προβεί στην ανάθεση της εργασίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας μετά από την επανεμφάνιση κρουσμάτων ελονοσίας και του ιού του δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς και για την εξάλειψη της όχλησης και των δυσμενών περιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών τόσο στην αγροτική όσο και στην τουριστική οικονομία των Κυκλάδων, κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση και η υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Κυκλάδων για τα έτη 2015 και 2016.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προγραμματική σύμβαση πατήστε εδώ. 

 

Περισσότερα...

Ο Δήμος Μήλου, στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τηνεπανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).

Συγκεκριμένα:

Α.Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας κ. Παππά Αναστασία, Καμακάρη Αντωνία, τηλ. 2287360121)

Ο Δήμαρχος

Δαμουλάκης Γεράσιμος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μήλου, Δαμουλάκης Γεράσιμος διακηρύσσει δημόσιο

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη

χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια  «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ»σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με Α.Π. 1778 απόφασης Δημάρχου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη πατώντας εδώ. 

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μήλου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ MHΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις:

του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  • της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  • του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
  • την υπ’ αριθμόν 1566/2015 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου
  • την αριθ. 23 / 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

Εργασία

Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων της Μήλου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και η ευαισθητοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ΕΥΡΩ.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακύρηξη πατήστε εδώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Μήλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ανάθεση της εργασίας ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ για το έτος 2015 του Δήμου Μήλου με απ΄ ευθείας ανάθεση με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης (3.499,35 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Οι φάκελοι της οικονομικής  πρότασης πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Μήλου έως την Παρασκευή 27/03/2015 και ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ενημέρωση παρακαλώ πατήστε εδώ. 

Ο ιατρικός σας φάκελος