Δήμος Μήλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1302

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΡΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. «ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/ 09.04.2015 τεύχος Β’)» καθώς και την τροποποίησή της «ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728Β΄ ΕΞ2015/12-05-2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β’).

2. Το υπ’ αρ. ΔΔΠ0007650ΕΞ2015 750Β΄/21-05-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας.

3. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 "Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/2001).

4. Τα άρθρα 30 και επόμενα του Δ/τος 1112-11-1929 (399Α) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

5. Το υπ’ αρ. 6047/18-06-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου με το οποίο ορίστηκαν τα μέλη των Επιτροπών Διενέργειας.

6. Τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευομένων περιοχών του Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ. σε εκτάσεις των ακτών του Δήμου Μήλου, βάσει του εγγράφου με αρ.πρωτ. 20874/939/29-6-2015.

7. Το υπ΄αριθμόν πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ /175403/104332/6611/2201/30-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορείας Αρχαιοτήτων και Κλασσικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας & Μουσείων με θέμα τη σύμφωνα γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.

 

Διακηρύσσει ότι

 

Στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Σύρου, την τρίτη (03) του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 (κατάθεση δικαιολογητικών), θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, μίσθωσης έξι (6) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση καντίνας, ομπρελοξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως φαίνονται στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες και απαριθμούνται παρακάτω:

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Στη Μήλο σήμερα, 27/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του 
 
Δήμου Μήλου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
 
Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2735/21-05-2015 έγγραφη 
 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης για το έτος 2015 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν την οικονομική τους πρόταση έως την Τρίτη 19/05/2015 και ώρα 13:30. Οι προτάσεις μπορούν να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , είτε στο φαξ με αριθμό 2287023374 είτε στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μήλου.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική ανακοίνωση πατήστε εδώ. 

Ο ιατρικός σας φάκελος